Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK550
Název záměru: D8 Výstavba obchvatu Strážky - Ústí nad Labem, silnice II/528
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemBožtěšice
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemHabrovice
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemSkorotice u Ústí nad Labem
Ústecký krajÚstí nad LabemÚstí nad LabemStrážky u Habrovic
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.02.2012 08:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 70892156
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: ULK550_oznameni.pdf (2165 kB) - 26.05.2009 11:48:23
Informace o oznámení: ULK550_infOznam.doc (35 kB) - 27.05.2009 06:57:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK550_zjistovaci.pdf (2429 kB) - 08.07.2009 07:33:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK550_dokumentace.zip (83373 kB) - 04.08.2011 09:46:25
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK550_infDokumentace.doc (46 kB) - 03.08.2011 06:58:00
Vrácení dokumentace: ULK550_vraceni.pdf (297 kB) - 27.08.2010 09:16:05
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK550_posudek.zip (20249 kB) - 13.12.2011 08:20:53
Informace o posudku: ULK550_infPosudek.doc (45 kB) - 13.12.2011 08:34:57
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK550_inf1VP.doc (51 kB) - 12.01.2012 13:00:43
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK550_zapis1VP.doc (78 kB) - 02.02.2012 12:55:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2012
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: ULK550_zaveryStan.doc (149 kB) - 16.02.2012 08:08:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: