Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
10258/ENV/06; 92389/ENV/11; 46345/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
7248/1155/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EVERNIA, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Tř. 1. máje 97
Zaměstnavatel - mesto: Liberec 1
Zaměstnavatel - PSČ: 460 01
Zaměstnavatel - telefon: 485 228 272, 485 228 206
Bydliště - ulice: Sáňkařská 368
Bydliště - město: Liberec 19
Bydliště - PSČ: 460 08
Bydliště - telefon: 603 212 250
Email: andel@evernia.cz
Poznámka: posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona 93/2004 Sb., silniční stavby, SEA
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: Ano