Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP035
Název záměru: Rozšíření a úpravy dálnice D1 vpravo v km 0,0 - 2,5
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaChodov
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2003 16:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, zplnomocněný zástupce Ing. arch. Radim Hubička
IČ oznamovatele: 11249072
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP035_oznameni.zip (308 kB) - 26.02.2003 16:09:01
Informace o oznámení: MZP035_infOznam.doc (47 kB) - 25.02.2003 16:40:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP035_zjistovaci.zip (5353 kB) - 12.05.2003 13:40:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP035_posudek.doc (789 kB) - 23.07.2003 09:05:10
Informace o posudku: MZP035_infPosudek.doc (36 kB) - 23.07.2003 09:05:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP035_inf1VP.doc (36 kB) - 23.07.2003 09:06:54
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP035_zapis1VP.doc (61 kB) - 10.09.2003 15:27:38
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP035_zaveryStan.doc (429 kB) - 10.09.2003 15:28:44
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: