Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK041
Název záměru: Přeložka silnice I/27 u obce Velemyšleves a přemostění Chomutovky
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLounyVelemyšlevesVelemyšleves
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.08.2005 12:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Chomutov,Kochova 3975, 430 01 Chomutov
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK041_oznameni.pdf (1455 kB) - 23.02.2004 08:59:52
Informace o oznámení: ULK041_infOznam.doc (40 kB) - 23.10.2003 11:30:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: ULK041_zjistovaci.zip (1007 kB) - 13.05.2003 06:48:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK041_dokumentace.pdf (1455 kB) - 18.02.2004 14:32:32
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK041_infDokumentace.doc (37 kB) - 18.02.2004 12:24:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK041_posudek.doc (368 kB) - 02.11.2004 13:34:07
Informace o posudku: ULK041_infPosudek.doc (51 kB) - 02.11.2004 13:34:07
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK041_inf1VP.doc (50 kB) - 26.01.2005 14:58:32
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK041_zapis1VP.doc (51 kB) - 15.02.2005 11:48:15
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK041_zaveryStan.doc (144 kB) - 01.08.2005 11:44:43
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: