Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK131
Název záměru: Silnice I/33 - obchvat Náchoda, MUK na silnici I/33 - Vysokov u Náchoda, přeložka silnice I/14
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodDolní RadechováDolní Radechová
Královéhradecký krajNáchodKramolnaKramolna
Královéhradecký krajNáchodKramolnaMěstská Kramolna
Královéhradecký krajNáchodNové Město nad MetujíVrchoviny
Královéhradecký krajNáchodNáchodBabí u Náchoda
Královéhradecký krajNáchodNáchodBražec
Královéhradecký krajNáchodNáchodBěloves
Královéhradecký krajNáchodNáchodMalé Poříčí
Královéhradecký krajNáchodNáchodNáchod
Královéhradecký krajNáchodProvodov-ŠonovProvodov
Královéhradecký krajNáchodProvodov-ŠonovŠonov u Nového Města nad Metují
Královéhradecký krajNáchodVysokovVysokov
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.01.2019 13:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK131_oznameni.doc (3375 kB) - 31.10.2005 10:51:55
Informace o oznámení: HKK131_infOznam.doc (65 kB) - 21.02.2018 15:14:05
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK131_zjistovaci.doc (120 kB) - 15.12.2005 09:00:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK131_dokumentace.pdf (5390 kB) - 10.07.2006 13:27:13
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK131_infDokumentace.doc (67 kB) - 10.07.2006 13:27:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK131_posudek.pdf (369 kB) - 24.10.2006 14:30:46
Informace o posudku: HKK131_infPosudek.doc (67 kB) - 24.10.2006 14:30:46
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK131_inf1VP.doc (64 kB) - 01.11.2006 15:40:42
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK131_zapis1VP.doc (138 kB) - 30.11.2006 11:51:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK131_zaveryStan.zip (454 kB) - 06.08.2015 15:15:06
Prodloužení stanoviska: HKK131_prodlouzeniStan.pdf (222 kB) - 17.01.2019 13:31:51
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýNáchodMěstský úřad Nové Město nad Metují
KrálovéhradeckýNáchodMěstský úřad Náchod
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena závěrem zjišť. řízení ze dne 20.11.2009 čj.19416/ZP/2009-Čr, eč. 123359/2009 o dva roky, do 20.11.2011. Platnost stanoviska prodloužena sdělením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 19416/ZP/2009-Čr, eč. 31135/2012/KHK ze dne 30.3.2012 o 5 let, tedy do 30.3.2017.