Záměry na území ČR
Kód záměru: OV5008
Název záměru: Silnice I/9 - obchvat Dubá
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.15
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaDubáDubá
Příslušný úřad: MŽP OVSS V
Datum a čas posledních úprav: 01.06.2006 09:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV5008_oznameni.doc (1918 kB) - 11.03.2005 08:40:58
Informace o oznámení: OV5008_infOznam.doc (31 kB) - 11.03.2005 08:38:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV5008_zjistovaci.doc (49 kB) - 07.06.2005 08:51:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV5008_dokumentace.pdf (1218 kB) - 04.11.2005 11:34:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV5008_infDokumentace.doc (36 kB) - 04.11.2005 11:34:05
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV5008_posudek.pdf (866 kB) - 13.03.2006 13:07:34
Informace o posudku: OV5008_infPosudek.doc (36 kB) - 13.03.2006 13:08:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV5008_zaveryStan.doc (126 kB) - 01.06.2006 08:48:22
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
LibereckýČeská LípaMěstský úřad Dubá
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: