Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP197
Název záměru: Rychlostní silnice R11, stavba 1109, Trutnov - státní hranice ČR/Polsko
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovBernarticeBernartice
Královéhradecký krajTrutnovBernarticeKřenov u Žacléře
Královéhradecký krajTrutnovKrálovecKrálovec
Královéhradecký krajTrutnovLamperticeLampertice
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovBohuslavice nad Úpou
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovBojiště u Trutnova
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovDebrné
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovLibeč
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovPoříčí u Trutnova
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovStarý Rokytník
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovTrutnov
Královéhradecký krajTrutnovTrutnovVoletiny
Královéhradecký krajTrutnovZlatá OlešniceZlatá Olešnice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 31.10.2016 10:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: MZP197_oznameni.zip (7780 kB) - 11.01.2008 15:49:12
Informace o oznámení: MZP197_infOznam.pdf (207 kB) - 11.01.2008 15:49:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MZP197_zjistovaci.pdf (18563 kB) - 25.03.2008 13:58:07
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP197_dokumentace.zip (93043 kB) - 31.05.2010 09:40:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP197_infDokumentace.pdf (41 kB) - 31.05.2010 09:28:50
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MZP197_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (481 kB) - 31.05.2010 09:28:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP197_posudek.pdf (4026 kB) - 16.12.2010 14:10:51
Informace o posudku: MZP197_infPosudek.pdf (69 kB) - 16.12.2010 14:10:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP197_zaveryStan.zip (553 kB) - 31.10.2016 10:05:47
Prodloužení stanoviska: MZP197_prodlouzeniStan.pdf (253 kB) - 07.09.2016 15:19:12
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: