Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP244
Název záměru: Pražský okruh - stavba 510 Satalice - Běchovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBěchovice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDolní Počernice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHorní Počernice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaČerný Most
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 21.04.2016 11:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: MZP244_oznameni.zip (47273 kB) - 08.01.2009 15:55:28
Informace o oznámení: MZP244_infOznam.pdf (264 kB) - 17.12.2008 14:45:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MZP244_zjistovaci.pdf (2283 kB) - 06.02.2009 09:59:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaMagistrát hlavního města Prahy
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 05.06.2013
Text dokumentace: MZP244_dokumentace.pdf (17810 kB) - 23.06.2010 11:42:31
Text přepracované/doplněné dokumentace: MZP244_prepracovana.pdf (21641 kB) - 30.04.2013 14:42:45
Přílohy k dokumentaci: Přílohy 1 - 7
MZP244_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (244372 kB) - 30.04.2013 14:52:32
Informace o dokumentaci: MZP244_infDokumentace.zip (171 kB) - 30.04.2013 14:52:05
Vrácení dokumentace: MZP244_vraceni.zip (6266 kB) - 30.09.2010 11:45:41
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP244_posudek.zip (8550 kB) - 01.10.2013 08:08:29
Informace o posudku: MZP244_infPosudek.pdf (76 kB) - 01.10.2013 08:08:29
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
01.11.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP244_inf1VP.pdf (111 kB) - 01.11.2013 13:04:43
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP244_zapis1VP.pdf (143 kB) - 27.05.2014 08:18:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP244_zaveryStan.zip (904 kB) - 21.04.2016 11:34:09
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: záměr měl ve zjišťovacím řízení název: "SOKP – Stavba 510 Satalice – Běchovice"