Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK055
Název záměru: Rekonstrukce silnice I/35 Liberec - Jeřmanice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecJeřmaniceJeřmanice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.06.2005 12:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: LBK055_oznameni.rtf (33 kB) - 30.03.2004 13:51:18
Informace o oznámení: LBK055_infOznam.rtf (33 kB) - 30.03.2004 13:51:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: LBK055_zjistovaci.doc (81 kB) - 24.09.2004 14:14:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK055_dokumentace.zip (9796 kB) - 21.12.2004 09:06:16
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK055_infDokumentace.rtf (27 kB) - 21.12.2004 09:58:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK055_posudek.doc (15336 kB) - 03.05.2005 11:14:30
Informace o posudku: LBK055_infPosudek.rtf (28 kB) - 03.05.2005 11:14:30
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
LBK055_inf1VP.rtf (28 kB) - 03.05.2005 11:16:20
Zápis z 1. veřejného projednání: LBK055_zapis1VP.doc (44 kB) - 16.06.2005 11:25:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: LBK055_zaveryStan.rtf (128 kB) - 16.06.2005 11:34:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: