Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP255
Název záměru: Sportovní areál Špičák - Bikepark - II. etapa
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajKlatovyŽelezná RudaŠpičák
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 19.05.2010 14:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Sport Service, spol. s.r.o.
IČ oznamovatele: 46882006
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bílek Ondřej RNDr.
Dotčené ptačí oblasti: Šumava
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: MZP255_oznameni.zip (16998 kB) - 05.02.2009 12:04:24
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP255_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (4346 kB) - 16.02.2009 13:28:33
Informace o oznámení: MZP255_infOznam.PDF (144 kB) - 16.02.2009 14:21:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP255_zjistovaci.PDF (196 kB) - 26.03.2009 09:39:00
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bílek Ondřej RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP255_dokumentace.zip (9826 kB) - 16.11.2009 18:05:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP255_infDokumentace.PDF (89 kB) - 16.11.2009 17:29:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP255_posudek.zip (1870 kB) - 12.03.2010 13:02:20
Informace o posudku: MZP255_infPosudek.PDF (127 kB) - 12.03.2010 13:02:20
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP255_vyhodnoceniNaturaPosudek.7z (1404 kB) - 12.03.2010 13:02:21
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP255_zaveryStan.PDF (715 kB) - 19.05.2010 13:58:49
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: