Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
17687/ENV/07-611/630/07; 2702/ENV/12-116/630/12, 22782/ENV/17-1628/630/17; MZP/2022/630/777
Platnost do: 01.06.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Hrdličková 409/16
Zaměstnavatel - mesto: Plzeň
Zaměstnavatel - PSČ: 301 00
Zaměstnavatel - telefon: 728 854 516
Bydliště - ulice: Hrdličková 409/16
Bydliště - město: Plzeň
Bydliště - PSČ: 301 00
Bydliště - telefon: 728 854 516
Email: michala.marinakova@gmail.com
Poznámka: