Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK678
Název záměru: Odstranění migračních bariér na Liboci, ř.km. 14,079 u ČS Pětipsy
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovPětipsyPětipsy
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.12.2010 08:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ oznamovatele: 70889988
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Dotčené ptačí oblasti: Doupovské hory
Dotčené EVL: Doupovské hory
Text oznámení záměru: ULK678_oznameni.zip (12676 kB) - 04.11.2010 08:12:10
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK678_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (9293 kB) - 04.11.2010 08:14:14
Informace o oznámení: ULK678_infOznam.pdf (381 kB) - 04.11.2010 14:09:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2010
Závěry zjišťovacího řízení: ULK678_zjistovaci.pdf (1515 kB) - 03.12.2010 08:57:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: