Záměry na území ČR
Kód záměru: OV2028
Název záměru: Hotelový resort - Dolní Vltavice - Lipno
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajČeský KrumlovČerná v PošumavíČerná v Pošumaví
Příslušný úřad: MŽP OVSS II
Datum a čas posledních úprav: 24.03.2010 19:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EDIKT, a.s.
IČ oznamovatele: 25172328
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Boletice
Šumava
Dotčené EVL: Šumava
Text oznámení záměru: OV2028_oznameni.pdf (10425 kB) - 08.08.2008 06:08:31
Informace o oznámení: OV2028_infOznam.doc (47 kB) - 08.08.2008 06:03:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2010
Závěry zjišťovacího řízení: OV2028_zjistovaci.pdf (266 kB) - 23.09.2008 09:53:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Horní Planá
JihočeskýČeský KrumlovMěstský úřad Český Krumlov
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Václavíková Eliška Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV2028_dokumentace.zip (11556 kB) - 02.10.2009 07:59:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV2028_infDokumentace.pdf (103 kB) - 02.10.2009 08:13:02
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OV2028_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (182 kB) - 02.10.2009 08:00:11
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Toniková Zuzana Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Veselý Jiří RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV2028_posudek.zip (22141 kB) - 15.02.2010 08:27:07
Informace o posudku: OV2028_infPosudek.pdf (96 kB) - 15.02.2010 08:31:53
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV2028_vyhodnoceniNaturaPosudek.PDF (352 kB) - 15.02.2010 08:35:55
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV2028_zaveryStan.pdf (229 kB) - 24.03.2010 19:38:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: