Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK852
Název záměru: Úpravy koryta Ploučnice v Malé Veleni
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ULK852_duvodyUkonceni.pdf (139 kB) - 02.05.2018 13:31:12
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínMalá VeleňMalá Veleň
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2018 13:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, Závod Terezín
IČ oznamovatele: 70889988
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.07.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 24.07.2013
Zpracovatel oznámení: Václavíková Eliška Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Mariňáková Michala Mgr., Bc. (roz. Kopečková)
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Dolní Ploučnice
Text oznámení záměru: ULK852_oznameni.zip (6065 kB) - 03.07.2013 16:21:01
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: ULK852_vyhodnoceniNaturaOznameni.zip (3727 kB) - 03.07.2013 16:23:05
Informace o oznámení: ULK852_infOznam.pdf (30 kB) - 04.07.2013 13:22:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK852_zjistovaci.pdf (63 kB) - 07.08.2013 14:10:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK852_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 07.08.2013 14:10:14
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: