Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK755
Název záměru: I/35 Staré Město připojení na D35
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajSvitavyBorušovBorušov
Pardubický krajSvitavyDětřichov u Moravské TřebovéDětřichov u Moravské Třebové
Pardubický krajSvitavyGrunaGruna
Pardubický krajSvitavyStaré MěstoStaré Město u Moravské Třebové
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2017 08:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silníc a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice,
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 10.01.2017
Zpracovatel oznámení: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK755_oznameni.zip (72684 kB) - 20.12.2016 12:25:41
Informace o oznámení: PAK755_infOznam.pdf (584 kB) - 20.12.2016 12:25:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.02.2017
Datum nabytí právní moci: 07.03.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK755_zjistovaci.pdf (600 kB) - 03.02.2017 08:33:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: