Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK580
Název záměru: I/13 Nový Bor - Svor, zkapacitnění
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajČeská LípaNový BorArnultovice u Nového Boru
Liberecký krajČeská LípaRadvanecRadvanec
Liberecký krajČeská LípaSvorSvor
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.12.2014 14:20
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálníc ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, 460 55 LIberec
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 03.12.2014
Zpracovatel oznámení: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: LBK580_oznameni.zip (44518 kB) - 13.11.2014 11:05:21
Informace o oznámení: LBK580_infOznam.pdf (120 kB) - 13.11.2014 11:05:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: LBK580_zjistovaci.pdf (231 kB) - 15.12.2014 14:20:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: