Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK620
Název záměru: Silnice R35 MÚK Rádelský Mlýn
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajJablonec nad NisouRychnov u Jablonce nad NisouPelíkovice
Liberecký krajJablonec nad NisouRádloRádlo
Liberecký krajLiberecJeřmaniceJeřmanice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.07.2016 13:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, Zeyerova 1310/2, Liberec 460 55
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 04.07.2016
Zpracovatel oznámení: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: LBK620_oznameni.zip (54182 kB) - 14.06.2016 08:09:13
Informace o oznámení: LBK620_infOznam.docx (62 kB) - 14.06.2016 08:09:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2016
Datum nabytí právní moci: 20.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: LBK620_zjistovaci.pdf (223 kB) - 20.07.2016 13:27:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: