Záměry na území ČR
Kód záměru: OLK358
Název záměru: Morava, Litovel - protipovodňová opatření, I. etapa
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucLitovelChořelice
Olomoucký krajOlomoucLitovelLitovel
Olomoucký krajOlomoucLitovelNasobůrky
Olomoucký krajOlomoucLitovelRozvadovice
Olomoucký krajOlomoucLitovelVíska u Litovle
Olomoucký krajOlomoucČervenkaČervenka
Příslušný úřad: Krajský úřad Olomouckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.11.2019 14:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 75 Brno
IČ oznamovatele: 70890013
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti: Litovelské Pomoraví
Dotčené EVL: Litovelské Pomoraví
Text oznámení záměru: OLK358_oznameni.pdf (1850 kB) - 02.01.2008 11:33:09
Informace o oznámení: OLK358_infOznam.doc (77 kB) - 02.01.2008 11:33:09
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OLK358_zjistovaci.doc (126 kB) - 31.01.2008 10:56:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Bosák Jaroslav Bc., RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.12.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OLK358_dokumentace.pdf (3741 kB) - 28.11.2008 09:01:48
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OLK358_infDokumentace.doc (41 kB) - 28.11.2008 09:01:49
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OLK358_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (4360 kB) - 28.11.2008 09:01:50
Vrácení dokumentace: OLK358_vraceni.doc (39 kB) - 04.03.2009 09:43:24
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Calábek Aleš Ing., MBA
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OLK358_posudek.pdf (612 kB) - 31.07.2009 10:15:54
Informace o posudku: OLK358_infPosudek.doc (42 kB) - 31.07.2009 10:15:54
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OLK358_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (48 kB) - 31.07.2009 10:15:54
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.08.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OLK358_inf1VP.doc (45 kB) - 17.08.2009 07:25:06
Zápis z 1. veřejného projednání: OLK358_zapis1VP.doc (49 kB) - 23.09.2009 07:59:19
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.10.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OLK358_zaveryStan.doc (130 kB) - 06.10.2009 09:09:11
Prodloužení stanoviska: OLK358_prodlouzeniStan.pdf (272 kB) - 19.11.2019 14:05:20
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena opatřením č.j.: KUOK 102488/2011 ze dne 12.9.2011 o 5 let tj. do 2.10.2014 Platnost stanoviska byla prodloužena opatřením č.j.: KUOK 118971/2019 ze dne 13.11.2019 o 5 let tj. do 2.10.2024