Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1352
Název záměru: Přeložka silnice I/16 v úseku Mladá Boleslav – Martinovice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMladá BoleslavKosmonosyKosmonosy
Středočeský krajMladá BoleslavMladá BoleslavMladá Boleslav
Středočeský krajMladá BoleslavObrubceObrubce
Středočeský krajMladá BoleslavPlazyPlazy
Středočeský krajMladá BoleslavSukoradySukorady u Mladé Boleslavi
Středočeský krajMladá BoleslavŘepovŘepov
Středočeský krajMladá BoleslavŽidněvesŽidněves
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.10.2019 10:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC1352_oznameni.zip (15958 kB) - 21.12.2010 09:14:04
Informace o oznámení: STC1352_infOznam.doc (56 kB) - 27.12.2010 11:12:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2011
Závěry zjišťovacího řízení: STC1352_zjistovaci.zip (1090 kB) - 01.02.2011 10:20:35
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 24.12.2012
Text dokumentace: STC1352_dokumentace.pdf (37390 kB) - 20.11.2012 11:26:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy
STC1352_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (133931 kB) - 20.11.2012 11:43:50
Informace o dokumentaci: STC1352_infDokumentace.doc (74 kB) - 27.11.2012 07:57:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 19.04.2013
Text posudku: STC1352_posudek.pdf (2736 kB) - 18.03.2013 14:59:49
Informace o posudku: STC1352_infPosudek.doc (71 kB) - 20.03.2013 14:01:52
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1352_zaveryStan.zip (649 kB) - 04.07.2017 08:38:14
Prodloužení stanoviska: STC1352_prodlouzeniStan.pdf (386 kB) - 22.10.2019 10:59:21
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: