Záměry na území ČR
Kód záměru: LBK306
Název záměru: I/13 - OBCHVAT LVOVÁ
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecJablonné v PodještědíLvová
Liberecký krajLiberecRynolticeRynoltice
Příslušný úřad: Krajský úřad Libereckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.04.2020 09:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: LBK306_oznameni.pdf (1826 kB) - 26.05.2008 08:21:14
Informace o oznámení: LBK306_infOznam.rtf (924 kB) - 26.05.2008 08:21:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: LBK306_zjistovaci.rtf (1017 kB) - 03.07.2008 13:17:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Anděl Petr, doc. RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: LBK306_dokumentace.pdf (3835 kB) - 18.08.2009 06:53:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: LBK306_infDokumentace.pdf (188 kB) - 18.08.2009 08:48:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: LBK306_posudek.zip (4742 kB) - 13.11.2009 13:34:51
Informace o posudku: LBK306_infPosudek.pdf (108 kB) - 13.11.2009 13:34:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
26.01.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: LBK306_zaveryStan.zip (3314 kB) - 19.02.2020 15:41:19
Prodloužení stanoviska: LBK306_prodlouzeniStan.pdf (695 kB) - 01.04.2020 09:12:37
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 5.11.2014, č.j.: KULK 66415/2014 o 5 let, tzn. do 27.1.2020.