Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
26272/ENV/06, 83013/ENV/10, 10144/ENV/15
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
4134/666/OPV/93
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: EMPLA AG, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Za Škodovkou 305
Zaměstnavatel - mesto: Hradec Králové
Zaměstnavatel - PSČ: 503 11
Zaměstnavatel - telefon: 495 218 875
Bydliště - ulice: Horní Přím 41
Bydliště - město: Nechanice
Bydliště - PSČ: 503 15
Bydliště - telefon: 602 185 047
Email: empla@empla.cz; eminger@empla.cz
Poznámka: výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví, specializace: průmyslová ekologie, ekotoxikologie, analytická toxikologie
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: