Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK057
Název záměru: Kompostárna Jaroměř
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodJaroměřJaroměř
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.09.2004 13:01
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AGRO CS a. s., Říkov 265, 552 03 Česká Skalice
IČ oznamovatele: 64829413
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK057_oznameni.doc (16768 kB) - 22.12.2003 09:37:30
Informace o oznámení: HKK057_infOznam.doc (150 kB) - 22.12.2003 16:28:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK057_zjistovaci.doc (160 kB) - 03.02.2004 12:42:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vostal Dalibor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK057_dokumentace.doc (17372 kB) - 26.04.2004 14:17:44
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK057_infDokumentace.doc (146 kB) - 26.04.2004 14:17:46
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK057_posudek.doc (1231 kB) - 10.08.2004 09:10:09
Informace o posudku: HKK057_infPosudek.doc (146 kB) - 10.08.2004 09:10:10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK057_inf1VP.doc (145 kB) - 17.08.2004 08:07:49
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK057_zapis1VP.doc (88 kB) - 03.09.2004 12:58:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK057_zaveryStan.doc (258 kB) - 17.09.2004 12:00:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: