Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Vostal Dalibor Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
8114/ENV/07; 94504/ENV/11; 84422/ENV/16; MZP/2021/710/6315
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
2167/326/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Smetanova 8
Zaměstnavatel - mesto: Brno
Zaměstnavatel - PSČ: 602 00
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Kounicova 31
Bydliště - město: Brno
Bydliště - PSČ: 602 00
Bydliště - telefon: 603 886 030
Email: info@vostal.cz
Poznámka: vodní stavby, dopravní liniové stavby, stavby pro nakládádní s odpady, průmyslové objekty
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní:
SEA: