Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS943
Název záměru: Protipovodňová a protierozní opatření Luka nad Jihlavou
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/52
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaLuka nad JihlavouLuka nad Jihlavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 25.09.2018 08:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Městys Luka nad Jihlavou, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou
IČ oznamovatele: 00286192
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 12.09.2018
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: VYS943_oznameni.zip (21706 kB) - 09.08.2018 07:09:46
Informace o oznámení: VYS943_infOznam.pdf (882 kB) - 13.08.2018 11:55:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.09.2018
Datum nabytí právní moci: 26.10.2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS943_zjistovaci.zip (2216 kB) - 25.09.2018 08:45:01
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: