Záměry na území ČR
Kód záměru: OV9090
Název záměru: Patentopomosazovací termodifuzní linka, ŽDB GROUP a.s.
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajKarvináBohumínNový Bohumín
Příslušný úřad: MŽP OVSS IX
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2009 15:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŽDB GROUP a.s., Závod Ocelové kordy (z OK)
IČ oznamovatele: 26877091
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vostal Dalibor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.08.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV9090_dokumentace.pdf (8229 kB) - 12.08.2008 16:57:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV9090_infDokumentace.doc (61 kB) - 12.08.2008 16:57:15
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Beneš Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV9090_posudek.pdf (328 kB) - 09.02.2009 10:53:30
Informace o posudku: OV9090_infPosudek.doc (346 kB) - 09.02.2009 11:04:13
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV9090_zaveryStan.doc (100 kB) - 29.04.2009 14:15:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: