Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1340
Název záměru: Modernizace a elektrizace trati Šakvice – Hustopeče u Brna, říjen 2016
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavHustopečeHustopeče u Brna
Jihomoravský krajBřeclavPopicePopice
Jihomoravský krajBřeclavStarovičkyStarovičky
Jihomoravský krajBřeclavŠakviceŠakvice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.11.2016 12:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční a dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.10.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.11.2016
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: JHM1340_oznameni.pdf (354 kB) - 20.10.2016 11:36:31
Informace o oznámení: JHM1340_infOznam.zip (22671 kB) - 20.10.2016 11:36:56
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.11.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1340_zjistovaci.pdf (598 kB) - 24.11.2016 12:35:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1340_infZjistovaci.pdf (598 kB) - 24.11.2016 12:35:28
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: