Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1147
Název záměru: Novostavba ČS PHM CITY OIL Zvonařka v k.ú. Trnitá, okr. Brno - město
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoTrnitá
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.06.2014 15:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Oceans Wide s.r.o., Lesní 200/9, 664 41 Popůvky
IČ oznamovatele: 28287703
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 19.06.2014
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: JHM1147_oznameni.pdf (2978 kB) - 30.05.2014 10:11:52
Informace o oznámení: JHM1147_infOznam.pdf (439 kB) - 30.05.2014 10:07:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.06.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1147_zjistovaci.pdf (492 kB) - 30.06.2014 15:24:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1147_infZjistovaci.pdf (492 kB) - 30.06.2014 15:24:49
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: