Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7167
Název záměru: Boskovická spojka
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoBoskoviceBoskovice
Jihomoravský krajBlanskoBoskoviceMladkov u Boskovic
Jihomoravský krajBlanskoDoubravice nad SvitavouDoubravice nad Svitavou
Jihomoravský krajBlanskoDoubravice nad SvitavouKlemov
Jihomoravský krajBlanskoKníniceKnínice u Boskovic
Jihomoravský krajBlanskoLhota RapotinaLhota Rapotina
Jihomoravský krajBlanskoOboraObora u Boskovic
Jihomoravský krajBlanskoRájec-JestřebíJestřebí
Jihomoravský krajBlanskoRájec-JestřebíRájec nad Svitavou
Jihomoravský krajBlanskoSkalice nad SvitavouSkalice nad Svitavou
Jihomoravský krajBlanskoSudiceSudice u Boskovic
Jihomoravský krajBlanskoVážanyVážany u Boskovic
Jihomoravský krajBlanskoŠebetovŠebetov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 26.06.2018 09:14
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vostal Dalibor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.02.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 22.03.2018
Text dokumentace: OV7167_dokumentace.pdf (32293 kB) - 25.07.2017 15:15:17
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV7167_prepracovana.pdf (33965 kB) - 19.02.2018 09:12:03
Přílohy k dokumentaci: Přílohy
OV7167_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (23548 kB) - 25.07.2017 15:15:17
Přílohy k přepracované dokumentaci
OV7167_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (25099 kB) - 19.02.2018 09:12:03
Informace o dokumentaci: OV7167_infDokumentace.pdf (190 kB) - 25.07.2017 15:15:17
Vrácení dokumentace: OV7167_vraceni.pdf (138 kB) - 16.11.2017 09:26:27
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Láznička Vladimír Ing., PhD.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7167_posudek.pdf (961 kB) - 26.06.2018 09:13:53
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7167_zaveryStan.pdf (421 kB) - 26.06.2018 09:14:47
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: