Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1256
Název záměru: Revitalizace trati Břeclav - Znojmo, 2. stavba
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavBřeclavBřeclav
Jihomoravský krajBřeclavBřeclavPoštorná
Jihomoravský krajBřeclavBřezíBřezí u Mikulova
Jihomoravský krajBřeclavDobré PoleDobré Pole
Jihomoravský krajBřeclavMikulovMikulov na Moravě
Jihomoravský krajBřeclavNovosedlyNovosedly na Moravě
Jihomoravský krajBřeclavSedlecSedlec u Mikulova
Jihomoravský krajBřeclavValticeValtice
Jihomoravský krajBřeclavValticeÚvaly u Valtic
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2015 16:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.11.2015
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Zahrádka Jiří RNDr., CSc.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Slanisko u Nesytu
Text oznámení záměru: JHM1256_oznameni.zip (130729 kB) - 29.10.2015 12:03:28
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: JHM1256_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (715 kB) - 29.10.2015 14:00:55
Informace o oznámení: JHM1256_infOznam.doc (61 kB) - 29.10.2015 13:59:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.12.2015
Datum nabytí právní moci: 15.01.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1256_zjistovaci.pdf (531 kB) - 14.12.2015 16:00:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1256_infZjistovaci.pdf (531 kB) - 14.12.2015 16:00:45
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: