Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK890
Název záměru: Úprava kolejiště kontejnerového terminálu METRANS v žst. Lípa nad Dřevnicí
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/45
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínLípaLípa nad Dřevnicí
Zlínský krajZlínŽelechovice nad DřevnicíŽelechovice nad Dřevnicí
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.11.2019 13:29
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: METRANS a. s., Podleská 926/5, 104 00 Praha
IČ oznamovatele: 40763811
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 25.09.2019
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: ZLK890_oznameni.zip (16096 kB) - 23.08.2019 10:01:49
Informace o oznámení: ZLK890_infOznam.pdf (189 kB) - 23.08.2019 10:01:49
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.10.2019
Datum nabytí právní moci: 09.11.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK890_zjistovaci.zip (601 kB) - 14.11.2019 13:29:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucDrážní úřad - pracoviště Olomouc
ZlínskýZlínMagistrát města Zlína
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: