Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1349
Název záměru: Odtěžení kameniva deponovaného ve střední části odvalu Heřmanice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2;II/10.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHeřmanice
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHrušov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 13.01.2011 07:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DIAMO, státní podnik
IČ oznamovatele: 00002739
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.12.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Rimmel Vladimír Ing.
Text oznámení záměru: MSK1349_oznameni.zip (7493 kB) - 03.12.2009 10:00:58
Informace o oznámení: MSK1349_infOznam.pdf (118 kB) - 03.12.2009 09:56:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1349_zjistovaci.zip (1397 kB) - 21.01.2010 09:43:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1349_dokumentace.zip (7891 kB) - 13.04.2010 07:02:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1349_infDokumentace.pdf (208 kB) - 13.04.2010 06:58:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vostal Dalibor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1349_posudek.pdf (825 kB) - 27.09.2010 06:50:11
Informace o posudku: MSK1349_infPosudek.pdf (200 kB) - 27.09.2010 06:53:14
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1349_inf1VP.pdf (117 kB) - 14.10.2010 07:28:37
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1349_zapis1VP.doc (79 kB) - 03.11.2010 16:18:43
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK1349_zaveryStan.zip (1687 kB) - 13.01.2011 07:58:48
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: