Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS703
Název záměru: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův Brod
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodPoděbaby
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodVeselice u Havlíčkova Brodu
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodOkrouhliceChlístov u Okrouhlice
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodOkrouhliceOkrouhlice
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 02.04.2014 10:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 25.03.2014
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: VYS703_oznameni.zip (115720 kB) - 05.03.2014 10:14:45
Informace o oznámení: VYS703_infOznam.pdf (365 kB) - 05.03.2014 10:14:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.04.2014
Závěry zjišťovacího řízení: VYS703_zjistovaci.pdf (379 kB) - 02.04.2014 10:48:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: