Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM863
Název záměru: Polygon Brno - centrum bezpečné jízdy
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM863_duvodyUkonceni.docx (15 kB) - 10.10.2013 09:24:30
Zařazení: II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovTroubskoTroubsko
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.10.2013 09:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 46968822
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.10.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: JHM863_oznameni.pdf (2500 kB) - 18.10.2010 08:17:30
Informace o oznámení: JHM863_infOznam.pdf (125 kB) - 18.10.2010 08:17:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2010
Závěry zjišťovacího řízení: JHM863_zjistovaci.pdf (160 kB) - 16.11.2010 10:07:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: