Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1401
Název záměru: II/374 Boskovice – Lhota Rapotina, přeložka
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/1.4;II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoBoskoviceBoskovice
Jihomoravský krajBlanskoLhota RapotinaLhota Rapotina
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.10.2017 13:56
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 70932581
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.08.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 19.09.2017
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: JHM1401_oznameni.zip (15271 kB) - 30.08.2017 11:39:44
Informace o oznámení: JHM1401_infOznam.pdf (257 kB) - 30.08.2017 11:39:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2017
Datum nabytí právní moci: 14.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1401_zjistovaci.pdf (471 kB) - 12.10.2017 13:56:25
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBlanskoMěstský úřad Boskovice
OlomouckýOlomoucDrážní úřad - pracoviště Olomouc
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: