Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK301
Název záměru: Modernizace silnice II/315 Choceň - Loučky
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíChoceňChoceň
Pardubický krajÚstí nad OrlicíSvatý JiříLoučky
Pardubický krajÚstí nad OrlicíZářecká LhotaZářecká Lhota
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.11.2007 09:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Silniční projekt, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 46968822
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: PAK301_oznameni.pdf (1286 kB) - 03.10.2007 11:18:54
Informace o oznámení: PAK301_infOznam.doc (53 kB) - 03.10.2007 11:18:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.11.2007
Závěry zjišťovacího řízení: PAK301_zjistovaci.doc (83 kB) - 05.11.2007 09:23:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýÚstí nad OrlicíMěstský úřad Choceň
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: