Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK912
Název záměru: Elektrizace trati Kadaň Prunéřov - Kadaň
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajChomutovKadaňBystřice u Kadaně
Ústecký krajChomutovKadaňKadaň
Ústecký krajChomutovKadaňPrunéřov
Ústecký krajChomutovKlášterec nad OhříVernéřov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 17.12.2014 10:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2014
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: ULK912_oznameni.zip (33488 kB) - 12.11.2014 17:28:31
Informace o oznámení: ULK912_infOznam.doc (42 kB) - 04.12.2014 12:35:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2014
Závěry zjišťovacího řízení: ULK912_zjistovaci.doc (83 kB) - 16.12.2014 13:40:11
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK912_infZjistovaci.doc (40 kB) - 17.12.2014 10:34:53
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: