Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM910
Název záměru: Rekonstrukce silnice II/387 Bořínov - Nedvědice, hraniční most 387-012
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovNedvědiceNedvědice pod Pernštejnem
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 01.07.2011 11:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Antonín Pechal, CSc.
IČ oznamovatele: 10549439
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: JHM910_oznameni.pdf (5078 kB) - 30.05.2011 13:36:54
Informace o oznámení: JHM910_infOznam.doc (71 kB) - 30.05.2011 13:36:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2011
Závěry zjišťovacího řízení: JHM910_zjistovaci.pdf (456 kB) - 01.07.2011 10:39:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: