Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM908
Název záměru: Školící středisko řidičů Troubsko
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM908_duvodyUkonceni.pdf (133 kB) - 22.05.2019 16:58:27
Zařazení: II/10.13
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovTroubskoTroubsko
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 22.05.2019 16:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno
IČ oznamovatele: 46968822
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: JHM908_oznameni.pdf (2862 kB) - 19.05.2011 09:44:34
Informace o oznámení: JHM908_infOznam.pdf (144 kB) - 19.05.2011 09:32:17
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2011
Závěry zjišťovacího řízení: JHM908_zjistovaci.docx (30 kB) - 20.06.2011 14:05:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: