Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7199
Název záměru: Modernizace ŽST Jihlava město
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/44
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaHorní Kosov
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaHruškové Dvory
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaJihlava
Kraj VysočinaJihlavaRantířovRantířov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2020 08:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 25.05.2020
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: OV7199_oznameni.zip (77526 kB) - 21.04.2020 10:39:01
Informace o oznámení: OV7199_infOznam.pdf (173 kB) - 21.04.2020 10:39:01
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.06.2020
Datum nabytí právní moci: 09.07.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV7199_zjistovaci.pdf (309 kB) - 08.06.2020 08:13:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: