Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP292
Název záměru: Rekonstrukce ZPO č.1
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaKunčice nad Ostravicí
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 11.10.2010 07:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ArcelorMittal Ostrava a.s.
IČ oznamovatele: 45193258
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vostal Dalibor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP292_dokumentace.zip (16460 kB) - 25.01.2010 08:48:50
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP292_infDokumentace.pdf (63 kB) - 25.01.2010 08:48:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP292_posudek.zip (2906 kB) - 16.06.2010 11:42:18
Informace o posudku: MZP292_infPosudek.pdf (72 kB) - 16.06.2010 11:42:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP292_inf1VP.pdf (58 kB) - 12.07.2010 13:14:14
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP292_zapis1VP.pdf (94 kB) - 14.09.2010 13:44:23
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.09.2010
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP292_zaveryStan.zip (168 kB) - 11.10.2010 06:18:38
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: