Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1125
Název záměru: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-venkovKuřimKuřim
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.03.2014 13:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o., se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Stavební správa východ se sídlem v Olomouci
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 18.03.2014
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: JHM1125_oznameni.zip (44521 kB) - 26.02.2014 10:47:59
Informace o oznámení: JHM1125_infOznam.doc (56 kB) - 26.02.2014 10:50:03
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2014
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1125_zjistovaci.doc (122 kB) - 28.03.2014 13:08:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihomoravskýBrno-městoKrajský úřad Jihomoravského kraje
JihomoravskýBrno-venkovMěstský úřad Kuřim
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: