Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1221
Název záměru: Letovice – parkoviště a ČS HPM
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBlanskoLetoviceLetovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2015 15:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: DOPAZ, s.r.o., se sídlem Horní Poříčí 123, PSČ 679 62
IČ oznamovatele: 60701200
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.04.2015
Zpracovatel oznámení: Vostal Dalibor Ing.
Text oznámení záměru: JHM1221_oznameni.zip (9554 kB) - 03.04.2015 10:15:21
Informace o oznámení: JHM1221_infOznam.doc (59 kB) - 08.04.2015 16:34:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2015
Datum nabytí právní moci: 26.06.2015
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1221_zjistovaci.doc (156 kB) - 25.05.2015 15:03:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Proti závěru zjišťovacího řízení bylo podáno odvolání. Odvolání bylo zamítnuto jako nepřípustné.