Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8029
Název záměru: Silnice R55 stavba 5505, Otrokovice obchvat JV, aktualizace DÚR
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínNapajedlaNapajedla
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 23.02.2016 11:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Silniční projekt s.r.o., Brno
IČ oznamovatele: 46968822
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV8029_oznameni.doc (976 kB) - 20.01.2005 14:43:29
Informace o oznámení: OV8029_infOznam.doc (34 kB) - 20.01.2005 14:39:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV8029_zjistovaci.doc (38 kB) - 11.03.2005 11:15:42
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vostal Dalibor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8029_posudek.pdf (1093 kB) - 02.05.2005 11:55:24
Informace o posudku: OV8029_infPosudek.doc (35 kB) - 02.05.2005 11:58:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV8029_inf1VP.doc (32 kB) - 02.05.2005 12:00:26
Zápis z 1. veřejného projednání: OV8029_zapis1VP.doc (39 kB) - 08.06.2005 11:42:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8029_zaveryStan.zip (205 kB) - 23.02.2016 11:54:24
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Chybějící dokumenty jsou již nedohledatelné.