Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK390
Název záměru: Výstavba betonárny v areálu SK - EKO Pardubice s.r.o. v Pardubicích - Rybitví
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajPardubiceRybitvíRybitví
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.08.2009 13:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SK-EKO Pardubice s.r.o., Průmyslová zóna Synthesia a.s., čp. 134, PSČ 533 53
IČ oznamovatele: 25283979
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nebylo předloženo
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PAK390_oznameni.pdf (8083 kB) - 20.11.2008 10:21:28
Informace o oznámení: PAK390_infOznam.doc (67 kB) - 20.11.2008 10:21:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.12.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PAK390_zjistovaci.doc (105 kB) - 29.12.2008 14:35:56
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
12.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PAK390_dokumentace.pdf (10108 kB) - 11.03.2009 16:28:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK390_infDokumentace.doc (64 kB) - 11.03.2009 16:28:40
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
01.06.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PAK390_posudek.pdf (1121 kB) - 04.06.2009 10:04:16
Informace o posudku: PAK390_infPosudek.doc (59 kB) - 04.06.2009 10:04:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PAK390_zaveryStan.doc (138 kB) - 03.08.2009 12:37:26
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PardubickýPardubiceMěstský úřad Lázně Bohdaneč
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: