Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK379
Název záměru: II/303 Hronov - obchvat
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodHronovHronov
Královéhradecký krajNáchodHronovZbečník
Královéhradecký krajNáchodHronovŽabokrky
Královéhradecký krajNáchodVelké PoříčíVelké Poříčí
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 26.08.2009 12:52
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
IČ oznamovatele: 70947996
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ludvík Vladimír RNDr.
Text oznámení záměru: HKK379_oznameni.pdf (27315 kB) - 14.01.2008 11:10:45
Informace o oznámení: HKK379_infOznam.doc (66 kB) - 14.01.2008 11:10:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK379_zjistovaci.pdf (805 kB) - 08.02.2008 13:37:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ludvík Vladimír RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK379_dokumentace.pdf (45916 kB) - 01.04.2009 13:48:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK379_infDokumentace.pdf (130 kB) - 01.04.2009 13:48:30
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK379_posudek.pdf (649 kB) - 07.07.2009 10:03:24
Informace o posudku: HKK379_infPosudek.pdf (129 kB) - 07.07.2009 10:03:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK379_inf1VP.pdf (128 kB) - 17.07.2009 09:08:24
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK379_zapis1VP.pdf (128 kB) - 29.07.2009 14:09:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: HKK379_zaveryStan.pdf (256 kB) - 26.08.2009 11:51:37
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska prodloužena sdělením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, čj. 11476/ZP/2011-Čr ze dne 7.9.2011 o 5 let, tedy do 26.8.2016.