Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK137
Název záměru: INF Camping Horní Brusnice
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.12
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovHorní BrusniceHorní Brusnice
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2006 12:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: v/d Bruggen & Crotjee Invest, s.r.o.
IČ oznamovatele: 26926067
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: HKK137_oznameni.doc (3088 kB) - 28.12.2005 15:50:57
Informace o oznámení: HKK137_infOznam.doc (61 kB) - 28.12.2005 15:50:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK137_zjistovaci.doc (66 kB) - 06.02.2006 09:45:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Eminger Stanislav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK137_dokumentace.pdf (2589 kB) - 29.06.2006 12:13:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK137_infDokumentace.pdf (148 kB) - 29.06.2006 12:13:34
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ludvík Vladimír RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK137_posudek.pdf (713 kB) - 14.09.2006 10:22:02
Informace o posudku: HKK137_infPosudek.pdf (148 kB) - 14.09.2006 10:22:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK137_inf1VP.pdf (144 kB) - 05.10.2006 12:10:24
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK137_zapis1VP.doc (103 kB) - 20.10.2006 08:53:43
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK137_zaveryStan.pdf (203 kB) - 16.11.2006 12:45:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: