Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP246
Název záměru: MÚK Beranka na D11 a komunikační spojka
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHorní Počernice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 29.12.2021 09:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: MZP246_oznameni.zip (23962 kB) - 08.01.2009 15:08:21
Informace o oznámení: MZP246_infOznam.pdf (181 kB) - 08.01.2009 15:08:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2009
Závěry zjišťovacího řízení: MZP246_zjistovaci.pdf (1417 kB) - 19.02.2009 09:04:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaMagistrát hlavního města Prahy
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
19.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP246_dokumentace.zip (43570 kB) - 07.01.2010 09:13:01
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP246_infDokumentace.pdf (41 kB) - 07.01.2010 09:13:01
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Varga Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP246_posudek.pdf (3776 kB) - 23.06.2010 14:12:12
Informace o posudku: MZP246_infPosudek.pdf (41 kB) - 23.06.2010 14:12:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP246_inf1VP.pdf (59 kB) - 09.07.2010 13:44:01
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP246_zapis1VP.pdf (54 kB) - 11.10.2010 08:51:54
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP246_zaveryStan.zip (323 kB) - 14.07.2016 09:17:35
Prodloužení stanoviska: MZP246_prodlouzeniStan.pdf (462 kB) - 29.12.2021 09:33:40
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: