Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Varga Pavel Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
75854/ENV/08, 70675/ENV/13, MZP/2017/710/224, MZP/2022/710/2071
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
13237/2567/OPVI/04
Platnost do: 01.11.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: DIAMO, státní podnik,odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Zaměstnavatel - ulice: Pod Vinicí 84
Zaměstnavatel - mesto: Stráž pod Ralskem
Zaměstnavatel - PSČ: 471 27
Zaměstnavatel - telefon: 487 892 083
Bydliště - ulice: Komenského 34
Bydliště - město: Mimoň
Bydliště - PSČ: 471 24
Bydliště - telefon: 606 423 363
Email: varga@diamo.cz, pavel.varga@seznam.cz
Poznámka:
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: