Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP396
Název záměru: Výstavba plynové kotelny v elektrárně Ledvice
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceBílinaChudeřice u Bíliny
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 28.06.2013 09:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEZ Teplárenská, a. s.
IČ oznamovatele: 27309941
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.08.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 06.09.2012
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: MZP396_oznameni.zip (34186 kB) - 13.08.2012 12:34:13
Informace o oznámení: MZP396_infOznam.pdf (73 kB) - 13.08.2012 12:34:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: MZP396_zjistovaci.zip (2799 kB) - 02.10.2012 08:18:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP396_infZjistovaci.pdf (69 kB) - 02.10.2012 08:18:52
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 28.12.2012
Text dokumentace: MZP396_dokumentace.zip (10207 kB) - 22.11.2012 12:35:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP396_infDokumentace.pdf (72 kB) - 22.11.2012 12:35:58
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Varga Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 06.05.2013
Text posudku: MZP396_posudek.zip (2114 kB) - 03.04.2013 13:19:31
Informace o posudku: MZP396_infPosudek.pdf (200 kB) - 03.04.2013 13:19:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2013
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP396_inf1VP.pdf (193 kB) - 30.04.2013 08:53:16
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP396_zapis1VP.pdf (142 kB) - 28.06.2013 09:05:26
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP396_zaveryStan.pdf (232 kB) - 28.06.2013 09:06:58
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: