Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP329
Název záměru: Pískovna Dolní Pertoltice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajLiberecPertolticeDolní Pertoltice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 25.01.2016 11:48
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ladislav Šeda, Jana Palacha 497, 511 01 Turnov
IČ oznamovatele: 65711149
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 29.05.2014
Text dokumentace: MZP329_dokumentace.zip (64319 kB) - 14.01.2011 09:07:40
Text přepracované/doplněné dokumentace: MZP329_prepracovana.zip (46408 kB) - 06.12.2012 14:56:37
MZP329_prepracovana.zip (6822 kB) - 24.04.2014 15:53:15
Informace o dokumentaci: MZP329_infDokumentace.zip (363 kB) - 24.04.2014 15:42:33
Vrácení dokumentace: MZP329_vraceni.zip (7868 kB) - 15.04.2011 12:56:12
MZP329_vraceni.zip (10675 kB) - 04.03.2013 18:34:05
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Varga Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.10.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.11.2014
Text posudku: MZP329_posudek.pdf (1825 kB) - 07.10.2014 08:44:28
Informace o posudku: MZP329_infPosudek.pdf (206 kB) - 07.10.2014 08:44:28
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2014
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP329_inf1VP.pdf (205 kB) - 30.10.2014 11:02:45
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP329_zapis1VP.pdf (287 kB) - 28.01.2015 15:48:05
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2015
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP329_zaveryStan.zip (667 kB) - 25.01.2016 11:48:27
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: